چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(16%) 4
آهنگ های غمگین
(28%) 7
آهنگ های شاد
(24%) 6
آهنگ های پاپ
(24%) 6
آهنگ های آذری
(8%) 2
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 25