چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(25.49%) 13
آهنگ های غمگین
(19.60%) 10
آهنگ های شاد
(13.72%) 7
آهنگ های پاپ
(33.33%) 17
آهنگ های آذری
(7.843%) 4
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 51