چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(14.28%) 4
آهنگ های غمگین
(32.14%) 9
آهنگ های شاد
(21.42%) 6
آهنگ های پاپ
(25%) 7
آهنگ های آذری
(7.142%) 2
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 28