چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(25.58%) 11
آهنگ های غمگین
(20.93%) 9
آهنگ های شاد
(16.27%) 7
آهنگ های پاپ
(27.90%) 12
آهنگ های آذری
(9.302%) 4
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 43