چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(23.18%) 16
آهنگ های غمگین
(26.08%) 18
آهنگ های شاد
(14.49%) 10
آهنگ های پاپ
(28.98%) 20
آهنگ های آذری
(7.246%) 5
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 69