تبلیغات

نقش آرا فرش تبریز

مقامات و رسانه های اسرائیلی و کشورهای مرتجع منطقه به دنبال آن هستند تا با مطرح کردن برخی ادعاها جمهوری اسلامی ایران را در تنگناه قرار دهند.

بازدید :9 مشاهده
ادامه مطلب

در حاشیه موسیقی ....