چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(22.85%) 16
آهنگ های غمگین
(25.71%) 18
آهنگ های شاد
(14.28%) 10
آهنگ های پاپ
(28.57%) 20
آهنگ های آذری
(8.571%) 6
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 70